ОНЛАЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ !
Эхний нэг жил ажиллах эрх олгох онлайн шалгалтын бүртгэл нээгдэх болоогүй байна.