2021 ОНЫ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН БАТЛАМЖ ОЛГОХ ЦАХИМ ХУУДАС

2021 онд сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад амжилттай хамрагдсан суралцагчдад олгох цахим батламж авахад тус хуудсыг зориулан ажиллуулж байна.

Цахим батламжаа авахаас өмнө энд дарж "Сургалтын дараах сэтгэл ханамжийн судалгаа"-нд хамрагдах ба уг судалгааг илгээснээр цахим батламж авах хуудаст нэвтрэх болно.
Уг хуудаст та регистрийн дугаарыг кирилл үсгээр бичиж оруулаарай, та сургалтаа гүйцээж, шаардлага хангасан бол цахим батламжаа үзэх болно.

Батламжаа хэвлэж авахын тулд ctrl+P товчийг дарж, хэвлэх төхөөрөмжөө тохируулан хэвлэнэ үү.
Хэвлэх төрөөрөмжийг тохируулахын зэрэгцээ дараах тохиргоог бас хийгээрэй. Үүнд:
  • Layout гэсэн нүдэнд Landscape гэж сонгосноор цаасаа хэвтээ болгоно.
  • More options (Fewer settings) гэсэн далд хэсгийг нээнэ.
  • Paper size гэсэн нүдэнд A4 гэж сонгоорой.
  • Options гэсэн хэсэгт Headers and footers гэсэн нүдний чагтыг авах ба Background graphics гэсэн нүдийг чагтална. Ингэснээр батламжийн зурагтай хэвлэгдэх болно.
Сэтгэл ханамжийн судалгаагаа бөглөсөн бол энд дараарай.