ОНЛАЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ !


 

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад эхний нэг жил багшаар ажиллах эрхийн лавлагаа

 

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад эхний нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын дүн

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад эхний нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын нэгдсэн дүнг шалгалтын мэдээллийн санд бүртгэж оруууллаа. Шалгалт өгч тестийн шатандаа тэнцэж эсээ бичсэн иргэд өөрийн бүртгүүлсэн цахим шуудангийн хаяг, нууц үгээ ашиглан http://shalgalt.itpd.mn/login хаягаар мэдээллийн санд нэвтэрч өөрийн дүнг харах боломжтой. Тус шалгалтад 70 ба түүнээс дээш оноо авснаар багшаар ажиллах эрх нээгдэнэ. 

Шалгалттай холбоотой мэдээлэл авах бол ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар дараах хаягаар холбогдоно уу. 

 Холбогдох утасны дугаар 7014-0056

Цахим шуудангийн хаяг: info@itpd.mn