ОНЛАЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ !


Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын байгууллагад эхний нэг жил ажиллах эрх олгох шалгалтын мэдээ 

Шалгалтын бүртгэл дууслаа.

Шалгалтын хуваарь 2018 оны 03 сарын 29 - ний өдөр www.itpd.mn цахим хуудсаар зарлагдана. 

Шалгалт 2018 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулагдана. 

 Холбогдох утасны дугаар 7014-0056

Цахим шуудангийн хаяг: shalgalt2018@itpd.mn

Онлайн сургалтын системд нэвтрэх аргачлал

Онлайн сургалтын хаяг: esurgalt.itpd.mn

“Эхний нэг жил ажиллах эрх олгох шалгалтад бэлтгэх” онлайн сургалтын системд суралцагчид нь дараах нэр ба нууц үгээр нэвтэрч орно.

Холбогдох нэр: 201803+цахим шуудангийн хаяг /ЖИЧ: ЭНЭ СИСТЕМД БҮРТГҮҮЛЭХДЭЭ ИЙМ КОД ОРУУЛАХГҮЙГ АНХААРНА УУ./

Нууц үг: Test#+регистрийн дугаарын тоонууд /ЖИЧ: ЭНЭ СИСТЕМД БҮРТГҮҮЛЭХДЭЭ ИЙМ НУУЦ ҮГ ОРУУЛАХГҮЙ БАЙХЫГ АНХААРНА УУ./

Цахим шуудангийн хаяг нь шалгалтын онлайн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ өгсөн хаяг юм.

Жишээ нь:

Холбогдох нэр: 201803muugii_85@yahoo.com

Нууц үг: Test#85072431